Free Joomla Templates by Cheap Hosting

Przyjmij i wierz

Utworzono: czwartek, 25 czerwiec 2020

Przyjmij i wierzBóg skierował do ludzi swoje Słowo zawarte w Piśmie Świętym, w Biblii. Zawartość Bożego objawienia jest dzisiaj pełna, kompletna i dostępna praktycznie dla każdego człowieka. W naszym chrześcijańskim kraju Biblia jest obecna w zdecydowanej większości, jeżeli nie w każdym domu. Jednak tak niewielu po nią regularnie sięga, tak niewielu chce poznawać Boże myśli, plany, miłość, świętość, łaskę...

Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Czy Słowo Boże jest zbyt zawiłe i skomplikowane? Czy jest za trudne do zrozumienia dla „przeciętnego” czytelnika? A może przez swoją niezmienność jest dzisiaj niezbyt atrakcyjne? Lub czy odbiera nam swobodę myślenia i postępowania?

Zasadniczą kwestią jest fakt, że Biblia JEST Słowem Bożym, czyli zapisem przesłania Boga skierowanym do człowieka. Nie oznacza to, że Biblia ZAWIERA Słowa Boże, ale cała JEST Słowem Bożym. To istotna różnica. Przyjęcie tej prawdy powoduje zakończenie dyskusji i wymusza całkowitą akceptację treści Biblii jako przekazu od Stwórcy. On ustanawia zasady i ma prawo do oczekiwania posłuszeństwa ze strony człowieka – czytelnika. Nie naszą rolą jest ocenianie Bożych poleceń, planów, działań w historii. Naszą odpowiedzialnością jest podporządkowanie się wezwaniu zawartym w Piśmie Świętym: „Pojednajcie się z Bogiem” (2 List do Koryntian 5.20).

Bóg niczego nie wymusza. Jedynie wzywa człowieka do pokuty i nawrócenia. Ostateczną decyzję każdy musi podjąć sam. Bóg określił zasady. Wyraził je jasno w swoim Słowie. Nie zmieni tych zasad, ani nie odwoła swoich postanowień. Również oceni człowieka przez pryzmat odpowiedzi na Boże wezwanie. Czy już zająłeś świadomie stanowisko wobec Bożej woli względem Ciebie? A może uważasz się za człowieka „oświeconego”, który w XXI wieku nie potrzebuje zajmować się sprawami wykraczającymi poza wiat materialny? Niezależnie od wszystkiego Bóg i Jego wola pozostają niezmienne. Czy masz odwagę skonfrontować się z Jego wymaganiami? Czytaj Biblię. Zacznij od Nowego Testamentu. Odpowiedz na Boże wezwanie, a znajdziesz nieprzemijający pokój z Bogiem i pokonasz niepewność co do swojej przyszłości.

kontakt

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kalendarz Dobry Zasiew

23
czerwca

Rzekł jej Jezus: Mario! Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni! Co znaczy: Nauczycielu! Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmując uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział.


Ewangelia Jana 20,16-18

Więcej…