Kartka z kalendarza Dobry Zasiew

Utworzono: piątek, 20 styczeń 2017

29
lutego

Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.


Ewangelia Marka 1,15


Ewangelia jest przede wszystkim nowiną o miłości Boga – i to o miłości wykraczającej poza wszelkie ludzkie wyobrażenia – skierowanej do Jego upadłego stworzenia, do Jego wrogów! Od chwili nawrócenia Bóg bowiem nie tylko uratował nas od należnej nam kary wiecznego potępienia, nie tylko odpuścił nam wszystkie grzechy, nie tylko traktuje nas tak, jakbyśmy nigdy wcześniej nie zgrzeszyli, ale przeznaczył dla nas ponadto najwyższe i najlepsze miejsce przy sobie i miłuje nas taką samą miłością, jaką miłuje swego Syna! Niepojęte!

Może ktoś zapyta: co z tej miłości dla nas wynika?

W tej miłości Bóg Ojciec otwarcie podzielił się z nami wszystkimi swoimi planami i myślami, swoim domem oraz dziedzictwem Chrystusa – tak, jak z Nim! – objawiając nam przez proroków, co się stanie. Bóg pragnie, abyśmy byli jednomyślni z Nim – tak, jak Ojciec jest jednomyślny z Synem. Bóg obiecał, że wraz z Jego Synem będziemy sądzić Izraela, aniołów, szatana i świat, że uczci nas wielką chwałą! Ojciec także posyła nas jak swego Syna pomiędzy wilki, co niejednokrotnie rodzi cierpienie, a nawet śmierć. Kto wierzy Synowi, ujrzy niebo, kto uwierzy ewangelii zwiastowanej przez dzieci Boże, będzie zbawiony! Jednak najwspanialsze jest to, że jesteśmy kochani na zawsze największą i najczystszą, doskonałą miłością!

Miłość ta nie zgaśnie nawet w najmroczniejszych chwilach tej ziemi. Jeszcze nawet w czasie trwania wielkiego ucisku będzie opowiadana ewangelia o nadchodzącym Królestwie, a także „anioł lecący środkiem nieba” będzie ogłaszał światu ewangelię wieczną (Obj. 14,6-7). Co więc innego pozostało ludziom, jak zauważyć swój grzech, wyznać go Bogu, uwierzyć ewangelii – przyjąć Boże poselstwo miłości?

Głosimy tedy, jak napisano:

Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

(1 List do Koryntian 2,9)

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Kalendarz Dobry Zasiew

29
lutego

Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.


Ewangelia Marka 1,15

Więcej…