Kartka z kalendarza Dobry Zasiew

Utworzono: piątek, 20 styczeń 2017

28
listopada

Objawiona została sprawiedliwość Boża (…) przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących.


List do Rzymian 3,21-22


Trzy początkowe rozdziały Listu do Rzymian prezentują nam Bożą diagnozę moralnego stanu wszystkich ludzi. To Boże „badanie” obejmuje wszelkie kategorie: prymitywnych pogan, kulturowo wysoko rozwiniętych ludzi oraz oddanych religijnej mądrości, jak na przykład Żydów. Jego pełen powagi wynik brzmi jednoznacznie: „wszyscy zgrzeszyli i definitywnie odpadli od chwały Bożej”. Czy akceptuję to niepochlebne zdanie Boga o mnie samym? Jeżeli tak, to Jego dalsza odpowiedź na taką postawę leży natychmiast w zasięgu ręki. Jest przedstawiona już w następnym wersecie tego miejsca w Biblii: „i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie” (Rzym. 3,24).

Zauważmy: wprawdzie wynik Bożej diagnozy jest nieubłagany, ale Bożym lekarstwem jest jego łaska, która jest w stanie obdarować grzesznika stanem doskonałej prawości – tj. usprawiedliwić. Ale jak człowiek może dojść do pełnego rozkoszowania się tą cudowną łaską? Musi uznać, że jest zgubiony i niezbędnie potrzebuje Bożego miłosierdzia. To decydujący krok wiary.

Człowiek, który w pełni zaufania do Boga znajduje oparcie w owej usprawiedliwiającej łasce, staje się wierzącym. Wierzącym jest zatem ktoś taki, kto rozpoznał siebie jako grzesznika oraz przyjął wiarą pełną skuteczność dzieła odkupienia, dokonanego przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu w celu zgładzenia jego grzechów. Taki człowiek został usprawiedliwiony przez działanie Bożej łaski – to znaczy Bóg odtąd widzi go tak, jakby nigdy nie zgrzeszył! Jakże cudowne jest zbawienie, jakie Bóg w swej łasce oferuje każdemu jednemu człowiekowi!

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kalendarz Dobry Zasiew

28
listopada

Objawiona została sprawiedliwość Boża (…) przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących.


List do Rzymian 3,21-22

Więcej…