Free Joomla Templates by Cheap Hosting

Biblia - Pismo Święte - Słowo Boże

Utworzono: piątek, 17 kwiecień 2020

BibliaRóżnie nazywana księga w różnych środowiskach. Czym jest dla współczesnego człowieka? Zabytkiem? Starożytnym dziełem literackim? Przestarzałym pismem podważonym przez naukę?

Wiele różnych zdań można na ten temat przytoczyć. Ale czy ktoś chce się z tym zgodzić, czy nie, Biblia jest niezmiennym, skończonym Słowem Boga, w którym objawia On człowiekowi swoją wolę, naturę, miłość i zbawczy plan wykonany w Synu Jezusie Chrystusie. Nie ma poza Pismem Świętym żadnego innego objawienia czy uzupełnienia Bożych myśli.

Czytaj więcej...

Obrazy ze Starego Testamentu - Mury Jerozolimy

Utworzono: poniedziałek, 13 kwiecień 2020

Brama w murzeCały 3 rozdział księgi Nehemiasza opisuje proces odbudowy zburzonych murów Jerozolimy. Znajdujemy tu informacje na temat kto zajmował się odbudową i na jakim odcinku budowy pracował. Dla dzisiejszego zgromadzenia mury Jerozolimy oznaczają oddzielenie od świata, z jednej strony otaczając święte miasto, w którym odbywa się służba Boża, a z drugiej strony bronią przed dostępem wrogów, którzy mogliby zakłócić Boży porządek panujący wewnątrz. Dzisiejsze zgromadzenie (żywy kościół) również powinno pilnować aby „mury” oddzielające je od świata były „odbudowane”. Muszą one chronić przed błędnymi naukami, nie mającymi źródła w Słowie Bożym oraz zapewniać spokój dla tych którzy „wewnątrz” służą Bogu.

Czytamy, że w ramach prac prowadzonych przy murach zajęto się również bramami do miasta. Wszystkie bramy opisane w 3 rozdziale księgi Nehemiasza są wskazówkami dla dzisiejszego czytelnika Biblii obrazującymi Boże postrzeganie porządku w życiu zboru. Posuwając się wraz z budowniczymi wokół murów miasta możemy dostrzec kolejne obrazy (w opisanych bramach Jerozolimy) pokazujące nam Bożą wolę.

Czytaj więcej...

Wiek pierwszych ludzi

Utworzono: sobota, 11 kwiecień 2020

Wiek pierwszych ludziCzy zastanawiałeś się kiedyś co oznacza fakt, że przed potopem ludzie żyli o wiele dłużej? Ile pokoleń po Adamie mogło zapytać go bezpośrednio o doświadczenia z Edenu? A jak relacja bezpośredniego świadka wpłynęła na precyzję przekazu?

Czytaj więcej...

Wyjdźcie spośród nich

Utworzono: czwartek, 09 kwiecień 2020

Wyjdzcie sposrod nichZastanówmy się przez chwilę nad postawą, którą często chcielibyśmy przyjąć wobec otaczającego nas świata, dla własnej wygody, w celu „nie narażania” się innym, lub w celu usprawiedliwienia się przed samym sobą polegającą na zawieraniu różnego rodzaju kompromisów.

Na początek kilka zdań z listu Pawła:

„Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie;” (2 List do Koryntian 6:14-17)

Czytaj więcej...

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendarz Dobry Zasiew

15
lipca

A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.


Ewangelia Jana 7,37

Więcej…